Par Debesi Ar Tas Brinumiem Un Elli Pec Dzirdeta Un Redzeta Uzrakstijis Emanuels Svedenborgs

By: Svedenborgs, Emanuels

Price: $14.00


285pp. A very good, clean copy. Sava gramata Debess un Elle (1758. g.) Svedenborgs apraksta garigo pasauli, izskaidrojot tas uzbuvi un iekartu. Vinš apgalvo, ka tur atrodas visi, kas jebkad ir dzivojuši virs zemes. Cilvece tur nav vis ka liels un dezorganizets pulis, bet ir uz visnoteiktako sakartota grupas jeb biedribas pec vinu tieksmem jeb dzives ipatnibam. Katra atseviška cilveka milestibas jeb gribas raksturs ved vinu sakara ar sev lidzigiem." (E.A. Suttons)

Title: Par Debesi Ar Tas Brinumiem Un Elli Pec Dzirdeta Un Redzeta Uzrakstijis Emanuels Svedenborgs

Author Name: Svedenborgs, Emanuels

Categories: Latvian (All Categories)), Ticiba (Religion / Beliefs),

Publisher: New York, Swedenborg Foundation Inc:

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: No Jacket

Item: 0.00

Seller ID: 000878

Keywords: Latvian Religion