Trimdas Gramata

By: Strunke, Niklavs

Price: $22.00


156 pp. Numerous b&w illustrations of the artists work. and A very good, bright tight clean copy.To, ka Niklavs Strunke ir "tik loti pats un savs", liecina ari sis skaistas gramatas bagatigais materials Visai zimigi ir vietumis ironiskie un isti pardrosie Strunkes secinajumi par Latviesu emigraciju - ta esot "savadi reakcionara" sava domasana.--- Vins mudina maksliniekus meklet sava maksla tiesi latvisko, caurstravot to ar pilsoniskam jutam un sabiedrisku nozimigumu, t.i., ar savu makslu atspogulot laikmetu, liecinat, apsudzet savas gleznas Latvijas garigas un fiziskas brivibas nemejus, aizstavet savu tautu caur individuali maksliniecisku skatienu."( R. Ekmanis

Title: Trimdas Gramata

Author Name: Strunke, Niklavs

Illustrator: Niklavs Strunke

Categories: Maksla (Art), Latvian (All Categories)),

Publisher: Stockholm, Daugava: 1971

Binding: Hard Cover

Book Condition: Almost As New

Jacket Condition: Almost As New

Item: 0.00

Seller ID: 001152

Keywords: Latvian Art