Rokade Dzejas Izlase

Rokade Dzejas Izlase

By: Stumbrs, Olafs

Price: $10.00


206pp. As New. Jana Elsberga sakartojums un pecvards. "nozime sim atgriesanas faktam bija ari Latvijas rakstnieku sabiedriba, Stumbram ienesot taja Rietumu brivdomibas garu, iestajoties pret vecmodigu jutinasanos, sarunas atdzivinot milestibu pret latviesu dzejas labako veikumu, paradot labako no trimda tapusa. Ka atzime Imants Auzins, Stumbrs visvairak palidzeja veidot stipru tiltu starp Latvijas un trimdas literaturu, dzeju, izdaridams neatkartojamu pakalpojumu savas tautas kulturai." "(N.N.)

Title: Rokade Dzejas Izlase

Author Name: Stumbrs, Olafs

Categories: Other,

Publisher: Riga, Daugava: 2001

Binding: Paper Cover

Book Condition: As New

Item: 1.00

Seller ID: 002922

Keywords: Latvian Poetry