Latvijas Vesture

By: Spekke Arnolds

Price: $20.00

Quantity: 1 available


381pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. "Latvijas vesture" (pirmoreiz izdota 1984. gada Stokholma) hronologiski aptver sis teritorijas attistibu, sakot no aizvestures un beidzot ar Otro pasaules karu." (A. Stranga) Latviesu vestures liktengaitas A. Spekke saistija ar teritorijas geopolitisko situaciju, uzsverot, ka "tada ir dzive tautu un imperiju krustcelos". Lidz ar to liela uzmaniba pieversta notikumiem attiecigajos laikmetos kaiminu zemes, ieskicejot ari Eiropas vestures norises." (A. Sne)

Title: Latvijas Vesture

Author Name: Spekke Arnolds

Categories: Other,

Publisher: Riga, Jumava: 2008

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 003196

Keywords: Latvian History